Moti në Finiq

Moti në Finiq mundësohet nga Weather.al

Finiqi

Finiqi është një fshat në komunën Finiq në rrethin e Delvinës të Shqipërisë.

Është qendër e komunës me të njëjtin emër, ku përmblidhen fshatrat Finiq, Karahaxh, Blerimas (Shijan), Buronjë , Vrion, Navarice, Bregas dhe Çlirim (S.M.T.). Koordinatat gjeografike: gjerësia veriore 39° 54′ 23″, gjatësia lindore 20° 3′ 30″.

Moti në Finiq mundësohet nga Weather.al

moti në finiq