Moti në Has

Moti në Has mundësohet nga Weather.al

Hasi

Hasi është një krahinë etnografike që shtrihet anëve të Pashtrikut të kthyera kah Dukagjini, mes malit Pashtrik, Erenikut dhe Drinit të Bardhë.

Moti në Has mundësohet nga Weather.al

moti në has