Moti në Kaçanik

Moti në Kaçanik mundësohet nga Weather.al

Kaçaniku

Kaçanik është qytet i vogël në jug të Kosovës dhe ka një sipërfaqe prej 306 km katrorë (2,8% e sipërfaqes së tërësishme të Kosovës). 

Nga sipërfaqja e tërësishme e komunës 65,6% është tokë e papunuar, kurse 34,4% është tokë e punuar.

Moti në Kaçanik mundësohet nga Weather.al

Moti në Kaçanik