Moti në Krujë

Moti në Krujë mundësohet nga Weather.al

Kruja

Kruja është një qytet shqiptar dhe kryeqendër e rrethit po me të njejtin emër. Kruja ka 19 400 banorë (vlerësim i përafert i vitit 2004). Ajo shtrihet 20 km ne veri te kryeqytetit shqiptar Tiranë.

Moti në Krujë mundësohet nga weather.al

moti në Krujë