Moti në Podgoricë

Moti në Podgoricë mundësohet nga Weather.al

Podgorica

Podgorica është kryeqyteti i Malit të Zi. Si vendbanim është krijuar në pjesën qendrore të luginës së lumit Moraça .

Moti në Podgoricë mundësohet nga Weather.al

moti në podgoricë