Moti në Shishtavec

Moti në Shishtavec mundësohet nga Weather.al

Shishtaveci

Shishtaveci është një fshat në Shqipëri në Qarkun Kukës. Popullsia e këtij fshati flet dy gjuhë, shqip dhe gjuhën nashinski ose e njohur ndryshe dhe si një gjuhë që flitet nga popullsia autoktone shqiptare e sllavizuar gjatë periudhës së ish-Perandorisë Bullgare (681-1185-1396) në krahinën e Gorës, dikur pjesë e Sanxhakut të Prizrenit, më vonë Vilajetit të Prizrenit (pas bashkimit të sanxhakëve Prizren-Dibër-Shkup), tani më zonë administrative e Bashkisë Kukës.

moti në shishtavec