Moti në Shkodër

Moti në Shkodër mundësohet nga Weather.al

Shkodra

Shkodër, (Trajta e shquar shqipeShkodra) është qytet dhe bashki në Shqipërinë Veriperëndimore e qendra e rrethit dhe qarkut me të njëjtin emër. Është një prej qyteteve më të vjetra të Shqipërisë, me një histori banimi mijëvjeçare në qytet dhe krahinë.

moti në shkodër