Moti në Bajram Curr

Moti Bajram Curr mundësohet nga Weather.al

Bajram Curri

Bajram Curri është territor në veri të Shqipërisë. Ai bën pjesë në Rrethin e Tropojës. Si njësi administrative ajo përfshihet në qarkun e Kukësit.

Moti në Bajram Curr mundësohet nga Weather.al

moti në bajram curr