Moti në Dajt

Moti në Dajt

Moti në Dajt mundësohet nga weather.al

Dajti

Mali i Dajtit është një mal në Shqipëri që arrin një lartësi prej 1613 metra.Ndodhet në një afërsi prej 26 kilometrash nga Tirana me rreth 26 lloje drurësh dhe shkurresh pyjore, të cilat mbulojnë rreth 80 % të territorit, bimësh e barishtore ,kafshët dhe shpendët e egra, dy majat dominuese, “ballkonet”, që qëndrojnë mbi shkëmbinjtë e pjerrët, dëborën e dimrit dhe lartësinë relativisht të madhe nga niveli i detit, duke filluar nga 300 metra deri në lartësinë 1613 metrash të majës më të lartë.

Moti në dajt mundësohet nga weather.al

Moti në dajt