Moti në Durrës

Moti në Durres mundësohet nga Weather.al

Durresi

Durrësi është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri. Qyteti ka mbi 200,000 banorë dhe njëkohësisht është qendra e prefekturës dhe qarkut të Durrësit.

Moti në Durrës mundësohet nga weather.al

moti në durrës