Moti në Peqin

Moti në Peqin mundësohet nga Weather.al

Peqini

Peqini është qytet në Shqipëri me rreth 10. 200 banorë, vendosur midis Elbasanit dhe Rrogozhines buzë lumit të Shkumbinit.

Peqini shtrihet ne pjesen qendrore te Shqipërise i kufiziar and qyteti i Rrogozhines dhe Elbasanit

Moti në Peqin mundësohet nga Weather.al

moti në peqin