Moti në Theth

Moti në Theth mundësohet nga Weather.al

Thethi

Thethi është një fshat në njësisë administrative Shalë në rrethin e Shkodrës të Shqipërisë.Pas reformës së qeverisjes lokale të vitit 2015, ajo u bë pjesë e rrethit Shkodër dhe u shpall Qendër e Mbrojtur Historike nga Qeveria Shqiptare.

moti në theth